SESSİZLİĞİN SESİ

Bu kitap sunulan kurallar ve ahlaki değerlerle ruhsal gelişimin iki yolu ortaya konmaktadır:
Kendi aydınlanma yolculukları için bilgi arayışı içerisinde olan kişilerin seçtiği yol ile herkese karşı şevkat arzusuyla hareket eden kişilerin seçtiği diğer yol.
“Bu kitap pek çok samimi arayış ve talep sahibini, Bodhisattva yolunun hikmeti ve merhameti açısından çok etkilemiştir.”